Tag «สอนดูดวงไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Devil

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Devil : หมายถึงความขุ่นเคืองโกรธแค้น การเก็บกดความรู้สึกที่รุนแรงไว้ในจิตใจ ความลุ่มหลงในรัก ตัณหา ความต้องการที่จะได้มา ส่วนในนเรื่อเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภ อยากใครหยิบได้ไพ่ใบนี้ ต้องใช้สติมากๆ

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Temperance

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Temperance : หมายถึงเอกภาพความสมดุล การรู้จักยับยั้งชั่งใจ พอควรพอประมาณ มิตรภาพที่ดีงาม เป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุล ลงตัว

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Death

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Death : หากท่านใดหยิบได้ไพ่ใบนี้ มักตกใจกลัว ความจริงหน้าไพ่ใบนี้แทบไม่ได้บ่งชี้ถึงสัญญาณความตายเลย แต่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต หมายถึงว่าถึงเวลาที่เรื่องราวต่างๆต้องสิ้นสุดยุติลง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hangman

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ : หมายถึงการอุทิศตนให้กับโครงการสำคัญส่วนตัว บางโครงการที่ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนสูงมาก และจะพบเจอกับความเหนื่อย และความเสียเปรียบแต่สามารถที่ผ่านพ้นไปได้เพราะความอดทนและความพยายาม

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Justice

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Justice : หมายถึงความยุติธรรม เป็นตัวแทนความเสมอภาค ความสมดุล การใช้เหตุผล กฎหมาย กฎเกณฑ์ การตัดสินใจที่ใช้เหตุใช้ผลมาประเมิน มักมีอาชีพเกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกร