Tag «สอนดูดวงไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Wheel of Fortune

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Wheel of Fortune : หมายถึงความมีโชคดีในชีวิต มีโอกาสที่ดี และหมายถึงบ้านหรือที่ดิน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hermit

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Hermit : หมายถึง ความสันโด ษความเงียบสงบ หากพูดเรื่องการศึกษาเรียนรู้ ไพ่ใบนี้จะเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภายในตัวตน เข้ามาข้างในจิตใจ เป็นการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่ตนแสวงหา

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Strength

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Strength : หมายถึงความกล้าหาญ ความแข็งแรง เป็นหญิงแกร่ง หรือเป็นหญิงที่มีความสามารถหลายอย่าง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีความมั่นใจในตัวเองสูง มักมีอำนาจเหนือชาย รู้จักโอนอ่อนผ่อนตาม

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Chariot

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Chariot : ไพ่ใบนี้เป็นไพ่นักรบ หรือเรียกว่านักสู้เป็นคนที่มีความอดทน เป็นคนที่มีความกล้าหาญ เป็นผู้นำได้ คนที่ชอบความตื่นเต้นผจญภัย หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์จะหมายถึง เรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมาก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Lover

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Lover : เป็นความรักระหว่างหญิงชายเป็นความรักสื่อถึงกันได้ ความรักที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง หรือมีความรักที่ดูดดื่มเป็นคนที่มีเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษ