Tag «สอนดูดวงไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Sun

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Sun : หมายถึง การเกิด การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความมีพลัง ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ความโดดเด่น ความมุ่งมั่น ความสุข ความสมหวัง มีผู้คนเคารพนับถือ การเรียนต่อ การสอบผ่าน หากเป็นเป็นความรัก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Star

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Star : เป็นไพ่ที่มีความหมายดี หมายถึงสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้ด้วยดี ความหวังที่รอเป็นจริงในอนาคต ความสงบ สันโดษ ธรรมชาติ ต่างจังหวัด ไม่ชอบความวุ่นวาย

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Tower

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Tower : หมายถึง ความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ความยุ่งยากอันตราย การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ความเดือดร้อนจากสิ่งที่ไม่คาดคิด การเข้าโรงพยาบาล ถูกใส่ร้าย ความจริงที่ถูกเปิดโปง ความรักที่ผิดหวัง