Tag «สอนดูดวงไพ่ยิปซี»

ความหมายแต่ละตำแหน่งของการวางไพ่แบบ Celtic Cross

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายของแต่ละตำแหน่งการว่างไพ่ยิปซี แบบ Celtic Cross ตามลำดับ 1- 10 ตำแหน่งที่ 1. เจ้าชะตา มีบุคลิกภาพและวาสนาเป็นอย่างไร สถานการณ์ชีวิตปัจจุบันของเจ้าชะตาเป็นอย่างไร มีสุข มีทุกข์ หรือปัญหาอย่างไร

ขั้นตอนในการดูดวงด้วยไพ่ยิปซี เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

ดูดวงไพ่ยิปซี

ขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำนาย ดูดวงด้วยไพ่ยิปซี เพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุด 1.คนที่จะดูต้องตั้งจิตอธิฐานก่อนทุกครั้ง กำหนดจิตให้มั่นคงมีสมาธิ

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Judgment

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Judgment : หมายถึงการใช้วิจารณญาณอย่างมเหตุมีผล หรือการประเมิณความเป็นไปของเรื่องราวในอดีตและสถานภาพปัจจุบัน หมายถึงการทำเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เช่น การเงินทั่วไปเป็นแบบต้องทำจึงได้มา ทำมากได้มาก