Tag «การอ่านไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Tower

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Tower : หมายถึง ความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ความยุ่งยากอันตราย การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ความเดือดร้อนจากสิ่งที่ไม่คาดคิด การเข้าโรงพยาบาล ถูกใส่ร้าย ความจริงที่ถูกเปิดโปง ความรักที่ผิดหวัง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Death

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Death : หากท่านใดหยิบได้ไพ่ใบนี้ มักตกใจกลัว ความจริงหน้าไพ่ใบนี้แทบไม่ได้บ่งชี้ถึงสัญญาณความตายเลย แต่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต หมายถึงว่าถึงเวลาที่เรื่องราวต่างๆต้องสิ้นสุดยุติลง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hangman

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ : หมายถึงการอุทิศตนให้กับโครงการสำคัญส่วนตัว บางโครงการที่ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนสูงมาก และจะพบเจอกับความเหนื่อย และความเสียเปรียบแต่สามารถที่ผ่านพ้นไปได้เพราะความอดทนและความพยายาม

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Justice

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Justice : หมายถึงความยุติธรรม เป็นตัวแทนความเสมอภาค ความสมดุล การใช้เหตุผล กฎหมาย กฎเกณฑ์ การตัดสินใจที่ใช้เหตุใช้ผลมาประเมิน มักมีอาชีพเกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกร

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Wheel of Fortune

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Wheel of Fortune : หมายถึงความมีโชคดีในชีวิต มีโอกาสที่ดี และหมายถึงบ้านหรือที่ดิน การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่