Tag «การอ่านไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Judgment

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Judgment : หมายถึงการใช้วิจารณญาณอย่างมเหตุมีผล หรือการประเมิณความเป็นไปของเรื่องราวในอดีตและสถานภาพปัจจุบัน หมายถึงการทำเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เช่น การเงินทั่วไปเป็นแบบต้องทำจึงได้มา ทำมากได้มาก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Sun

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Sun : หมายถึง การเกิด การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความมีพลัง ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ความโดดเด่น ความมุ่งมั่น ความสุข ความสมหวัง มีผู้คนเคารพนับถือ การเรียนต่อ การสอบผ่าน หากเป็นเป็นความรัก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Moon

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Moon : หมายถึงช่วงอารมณ์ที่หวั่นไหวในสิ่งเร้า ถวิลหาความที่โรแมนติก ความสับสนทางจิตใจ ความกดดันทางอารมณ์อย่างสูง ความสัมพันธ์ที่ไม่คืบหน้าไปไหน เกิดความหวาดระแวงต่อกัน การเงินฝืดเคืองมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมาก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Star

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Star : เป็นไพ่ที่มีความหมายดี หมายถึงสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้ด้วยดี ความหวังที่รอเป็นจริงในอนาคต ความสงบ สันโดษ ธรรมชาติ ต่างจังหวัด ไม่ชอบความวุ่นวาย