Tag «การอ่านไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hierophant

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Hierophant : เป็นเหมือนนักบุญชอบงานการกุศล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตากรุณาเห็นใจผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อนฝูง มีความสนใจในศาสนา ปรัชญา ความรู้ระดับที่เรียน ปริญญาโทขึ้นไป

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Emperor

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักของไพ่ The Emperor : เป็นนักปกครองผู้นำ ลักษณะเป็นเจ้าคนนายคน เป็นเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือเป็นในระดับประธานบริษัท เป็นคนที่ดูเข้มแข็งมั่นคง โดดเด่น เป็นผู้ที่มีกำลังใจ มีความรับผิดชอบในทุกสถานการณ์

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Empress

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Empress : เป็นเทพีแห่งความรัก เมตตาเหมือนดั่งมารดาแห่งผืนดิน เป็นหญิงที่มีความรักที่ลึกซึ้ง ความรักที่มาจากก้นบึ้งแห่งหัวใจ การแต่งงานการมีครรภ์การให้กำเนิดบุตร หมายถึงภรรยา มารดา หรือผู้หญิงที่มีบริวาร

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The High Priestess

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The High Priestess : มีความสนใจทางด้านปรัชญา ศาสนา มักใช้อารมณ์และจิตใต้สำนึกมากกว่าเหตุผล มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นคนที่มีเมตตาอ่อนโยนรักสวยรักงาม แต่เรื่องความรักมักมีช่องว่าง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The magician

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The magician : เป็นผู้ที่มีความฉลาด มีพรสวรรค์ มีความสามารถพิเศษ เป็นคนที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญ มักชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าออกหน้า เป็นนักวางแผน ตัวยงานที่ทำเป็นตัวแทนเป็นคนที่ปรึกษาก็ได้เหมาะสม