Tag «Minor acrana»

ความหมายของไพ่ยิปซี – Three Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 3 ถ้วย ” (THREE OF CUPS) หมายถึงการการเฉลิมฉลองยินดี ความเป็นมงคล การร่วมมือร่วมใจ ความเป็นมิตรภาพกลมเกลียวสามัคคีกัน และบางตำราว่าไว้… หมายถึง การที่มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกเสริมเพิ่มเติม

ความหมายของไพ่ยิปซี – Two Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 2 ถ้วย ” (TWO OF CUPS) หมายถึง ความกลมกลืนในทุกด้าน การฟื้นคืนในเรื่องที่แตกสลายไปแล้ว การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน เป็นไพ่ยิปซีที่ดีอีกใบหนึ่ง ความหมายจะเด่นไปในทางมิตรภาพ ความรัก

ความหมายของไพ่ยิปซี – Ace of CUPS

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” หนึ่งถ้วย ” (ACE OF CUPS) เป็นไพ่สัญลักษณ์ของธาตุน้ำ  ซึ่งไพ่ใบนี้โดยรวมให้ความหมายที่เกี่ยวข้องก้บเรื่องของความรัก และความรู้สึก สำหรับความหมายอื่นๆ

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Knight of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “ ไพ่อัศวินถือถ้วย ” ( Knight of Cups ) : เป็นไพ่แห่งความก้าวหน้า อย่างช้า ๆ ไปสู่สิ่งใหม่ ๆ จะได้ทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้า หรือไปเกี่ยวพันกับงานศิลปะ

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Queen of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “ ราชินีถือถ้วย ” ( King of Cups ) : หมายถึงอารมณ์ความรู้สึก บ่งบอกถึงการเป็นผู้หญิงที่มักจะใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น ๆ ถ้าจะเปรียบก็เปรียบได้กับนางเอกในละครผู้แสนดี