Tag «Minor acrana»

ความหมายของไพ่ยิปซี – Eight Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 8 ถ้วย ” (Eight OF CUPS) ไพ่ 8 ถ้วย Eight of Cups เป็นไพ่แห่งความเบื่อหน่าย จากไพ่ยิปซีในรูปแสดงถึงชายที่หันหลังให้ถ้วย แล้วเดินจากไปด้วยอาการหมดความสนใจ เบื่อหน่าย

ความหมายของไพ่ยิปซี – Seven Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 6 ถ้วย ” (SIX OF CUPS) ไพ่ 6 ถ้วย Six of Cups เป็นไพ่แห่งภาพลวงตา ความลังเลใจ ผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้ได้มักจะตกอยู่ในความสับสน ตัดสินใจลำบาก ทำอะไรมักไม่ค่อยมีความอดทน

ความหมายของไพ่ยิปซี – Six Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 6 ถ้วย ” (SIX OF CUPS) ไพ่ 6 ถ้วย Six of Cups เป็นไพ่แห่งความอบอุ่น การได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล และยังหมายถึงการกลับมาพบกัน
ของบุคคลที่ห่างกันไปนาน

ความหมายของไพ่ยิปซี – Five Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 5 ถ้วย ” (FIVE OF CUPS) เป็นไพ่แห่งความทุกข์โศกในเรื่องของความรัก คนที่หยิบได้ไพ่ห้าถ้วย ส่วนใหญ่มักจะมองโลกในแง่ร้าย ซึมเซาอยู่กับความโชคร้ายหรือความผิดพลาดของตัวเอง

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Cups

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 4 ถ้วย ” (FOUR OF CUPS) หมายถึง ลักษณะบุคคลที่เป็นคนค่อยข้างเรื่องมาก จู้จี้จุกจิก หาอะไรถูกใจตนเองได้ยาก ไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่