Tag «ไพ่ทาโรต์»

ประวัติ อาจารย์ Pamela Colman Smith ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot

ดูดวงไพ่ยิปซี

อาจารย์ Pamela Colman Smith (ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot) ท่านเกิดวันที่ 16 ก.พ. ค.ศ. 1878 ที่ Middlesese ประเทศอังกฤษ บิดามารดาเป็นคนอเมริกา ตอนเด็กต้องติดตามบิดามารดไปใช้ชีวิตที่ London

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The World

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The world : หมายถึงวงจรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จ ความอยู่ดีกินดี การบรรลุเป้าหมายหลังจากที่ฟันฝ่ามาแล้วจากห้วงเวลาแห่งความยุ่งยาก การเรียนรู้ด้วยตัวเองภาวะแห่งความผ่อนคลาย

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Judgment

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Judgment : หมายถึงการใช้วิจารณญาณอย่างมเหตุมีผล หรือการประเมิณความเป็นไปของเรื่องราวในอดีตและสถานภาพปัจจุบัน หมายถึงการทำเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เช่น การเงินทั่วไปเป็นแบบต้องทำจึงได้มา ทำมากได้มาก

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Sun

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Sun : หมายถึง การเกิด การเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ ความทะเยอทะยาน ความมีพลัง ความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ความโดดเด่น ความมุ่งมั่น ความสุข ความสมหวัง มีผู้คนเคารพนับถือ การเรียนต่อ การสอบผ่าน หากเป็นเป็นความรัก