Tag «ไพ่ทาโรต์»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hierophant

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Hierophant : เป็นเหมือนนักบุญชอบงานการกุศล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตากรุณาเห็นใจผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อนฝูง มีความสนใจในศาสนา ปรัชญา ความรู้ระดับที่เรียน ปริญญาโทขึ้นไป

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The magician

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The magician : เป็นผู้ที่มีความฉลาด มีพรสวรรค์ มีความสามารถพิเศษ เป็นคนที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญ มักชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าออกหน้า เป็นนักวางแผน ตัวยงานที่ทำเป็นตัวแทนเป็นคนที่ปรึกษาก็ได้เหมาะสม

ประวัติความเป็นมาของไพ่ยิปซี (ไพ่ทาโรท์)

ดูดวงไพ่ยิปซี

ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาร์โรท์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาจากหรือกำเนิดมาจากประเทศใดมี แต่การคาดเดาว่าน่าจะมาจากประเทศอินเดีย โดยกลุ่มยิปซีที่เป็นพวกเร่ร่อนไม่มีที่พักพิงอันแน่นอนและคาดว่าพวกยิปซีน่าจะเป็นชาวอินเดียตอนเหนือ