Tag «การอ่านไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 4 ไม้เท้า ” (Four Of Wands) หมายถึง ความสมบูรณ์ของงาน เป็นที่น่าพอใจ หากมีการเริ่มทำธุรกิจการค้าขนาดย่อมในช่วงนี้ ก็จะเป็นไปในทางที่ดี ความมั่นคงของการงานเป็นระดับที่น่าพอใจ

ความหมายของไพ่ยิปซี – Three Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 3ไม้เท้า ” (Three Of Wands) หมายถึง การมีความคิดใหม่ โครงการใหม่ๆ การก้าวหน้าทางสายงาน การพัฒนางานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง จริงๆแล้วไพ่ยิปซีใบนี้เหมาะสำหรับสายงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Knight of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “ ไพ่อัศวินถือไม้ ” ( Knight of Wands ) : มักจะเป็นคนใจกว้าง รอบคอบดี ใช้เงินเป็น จัดว่าเป็นนักสู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ลักษณะบางครั้ง ก็ดุร้าย ใจร้อน เจ้าอารมณ์พอตัว ทำอะไรก็มักจะรีบร้อนไปในทุกๆเรื่อง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ page of wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “มหาดเล็กถือไม้” ( page of wands ) : หมายถึง ลูกหลาน ลูกน้องหรือบริวาร(ประมาณว่า มีลูกน้องที่ดี หนักเอาเบาสู้ ขยันขันแข็ง) ในด้านตัวตน มักเป็นคนรักง่าย โกรธง่ายแต่หายเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ดี