ประวัติ อาจารย์ Pamela Colman Smith ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot

อาจารย์ Pamela Colman Smith (ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot) ท่านเกิดวันที่ 16 ก.พ. ค.ศ. 1878 ที่ Middlesese ประเทศอังกฤษ บิดามารดาเป็นคนอเมริกา ตอนเด็กต้องติดตามบิดามารดไปใช้ชีวิตที่ London , New York และ Kingston , Jamaica อายุ 15 ปี เธอได้ศึกษาวิชาศิลปะ และสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 19 ปี ในปี ค.ศ. 1899 เธอกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษ เป็น designer รูปภาพประกอบหนังสือและโปสเตอร์ให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม