Tag «Court Cards»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ King of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “ราชาถือไม้” ( King of Wands ) : เป็นคนทะเยอทะยาน มองโลกในแง่ดี แม้จะฉุนเฉียวง่าย แต่ก็เป็นพวกที่มีอุดมการณ์สูง และเชื่อมั่นในตัวเองพอใช้ได้เลย ถือความเห็นของตนเป็นหลัก เสียอย่าง คือใจร้อนไปนิด