ความหมายของไพ่ยิปซี – Six Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี” 6 ไม้เท้า ” ( Six Of Wands ) หมายถึง ความสำเร็จ จะเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

ความหมายของไพ่ยิปซี – Five Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 5 ไม้เท้า ” (Five Of Wands) หมายถึง การงานมีอุปสรรคจะทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ รวมทั้งยังเกิดความไม่เข้าใจกันในกลุ่มผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วน ส่งผลถึงการทำงานไม่เป็นทีม

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 4 ไม้เท้า ” (Four Of Wands) หมายถึง ความสมบูรณ์ของงาน เป็นที่น่าพอใจ หากมีการเริ่มทำธุรกิจการค้าขนาดย่อมในช่วงนี้ ก็จะเป็นไปในทางที่ดี ความมั่นคงของการงานเป็นระดับที่น่าพอใจ

ความหมายของไพ่ยิปซี – Three Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 3ไม้เท้า ” (Three Of Wands) หมายถึง การมีความคิดใหม่ โครงการใหม่ๆ การก้าวหน้าทางสายงาน การพัฒนางานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง จริงๆแล้วไพ่ยิปซีใบนี้เหมาะสำหรับสายงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

ความหมายของไพ่ยิปซี – Two Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 2ไม้เท้า ” (Two Of Wands) หมายถึง การได้หุ่นส่วน อาจจะมีผลล่าช้าบ้าง การแสวงหาโชค การเดินทางหรือติดต่อจากต่างแดน บางสำรับให้นิยามว่าการเป็นเจ้าของปราสาทของตัวเอง