ประวัติ อาจารย์ Pamela Colman Smith ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot

ดูดวงไพ่ยิปซี

อาจารย์ Pamela Colman Smith (ผู้เขียนรูปไพ่ Rider Waite Tarot) ท่านเกิดวันที่ 16 ก.พ. ค.ศ. 1878 ที่ Middlesese ประเทศอังกฤษ บิดามารดาเป็นคนอเมริกา ตอนเด็กต้องติดตามบิดามารดไปใช้ชีวิตที่ London

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The World

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The world : หมายถึงวงจรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จ ความอยู่ดีกินดี การบรรลุเป้าหมายหลังจากที่ฟันฝ่ามาแล้วจากห้วงเวลาแห่งความยุ่งยาก การเรียนรู้ด้วยตัวเองภาวะแห่งความผ่อนคลาย

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Judgment

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Judgment : หมายถึงการใช้วิจารณญาณอย่างมเหตุมีผล หรือการประเมิณความเป็นไปของเรื่องราวในอดีตและสถานภาพปัจจุบัน หมายถึงการทำเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น เช่น การเงินทั่วไปเป็นแบบต้องทำจึงได้มา ทำมากได้มาก