Tag «ไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Emperor

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักของไพ่ The Emperor : เป็นนักปกครองผู้นำ ลักษณะเป็นเจ้าคนนายคน เป็นเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือเป็นในระดับประธานบริษัท เป็นคนที่ดูเข้มแข็งมั่นคง โดดเด่น เป็นผู้ที่มีกำลังใจ มีความรับผิดชอบในทุกสถานการณ์

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The High Priestess

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The High Priestess : มีความสนใจทางด้านปรัชญา ศาสนา มักใช้อารมณ์และจิตใต้สำนึกมากกว่าเหตุผล มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นคนที่มีเมตตาอ่อนโยนรักสวยรักงาม แต่เรื่องความรักมักมีช่องว่าง

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The magician

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The magician : เป็นผู้ที่มีความฉลาด มีพรสวรรค์ มีความสามารถพิเศษ เป็นคนที่มีฝีมือ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญ มักชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าออกหน้า เป็นนักวางแผน ตัวยงานที่ทำเป็นตัวแทนเป็นคนที่ปรึกษาก็ได้เหมาะสม

ประวัติความเป็นมาของไพ่ยิปซี (ไพ่ทาโรท์)

ดูดวงไพ่ยิปซี

ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาร์โรท์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาจากหรือกำเนิดมาจากประเทศใดมี แต่การคาดเดาว่าน่าจะมาจากประเทศอินเดีย โดยกลุ่มยิปซีที่เป็นพวกเร่ร่อนไม่มีที่พักพิงอันแน่นอนและคาดว่าพวกยิปซีน่าจะเป็นชาวอินเดียตอนเหนือ