Tag «ไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Star

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Star : เป็นไพ่ที่มีความหมายดี หมายถึงสิ่งต่างๆที่ดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้ด้วยดี ความหวังที่รอเป็นจริงในอนาคต ความสงบ สันโดษ ธรรมชาติ ต่างจังหวัด ไม่ชอบความวุ่นวาย

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ Temperance

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ Temperance : หมายถึงเอกภาพความสมดุล การรู้จักยับยั้งชั่งใจ พอควรพอประมาณ มิตรภาพที่ดีงาม เป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมดุล ลงตัว

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hangman

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ : หมายถึงการอุทิศตนให้กับโครงการสำคัญส่วนตัว บางโครงการที่ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนสูงมาก และจะพบเจอกับความเหนื่อย และความเสียเปรียบแต่สามารถที่ผ่านพ้นไปได้เพราะความอดทนและความพยายาม

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Lover

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Lover : เป็นความรักระหว่างหญิงชายเป็นความรักสื่อถึงกันได้ ความรักที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง หรือมีความรักที่ดูดดื่มเป็นคนที่มีเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษ

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ The Hierophant

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายหลักๆของไพ่ The Hierophant : เป็นเหมือนนักบุญชอบงานการกุศล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตากรุณาเห็นใจผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อนฝูง มีความสนใจในศาสนา ปรัชญา ความรู้ระดับที่เรียน ปริญญาโทขึ้นไป