Tag «ไพ่ยิปซี»

ความหมายของไพ่ยิปซี – ไพ่ King of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี “ราชาถือไม้” ( King of Wands ) : เป็นคนทะเยอทะยาน มองโลกในแง่ดี แม้จะฉุนเฉียวง่าย แต่ก็เป็นพวกที่มีอุดมการณ์สูง และเชื่อมั่นในตัวเองพอใช้ได้เลย ถือความเห็นของตนเป็นหลัก เสียอย่าง คือใจร้อนไปนิด

ความหมายแต่ละตำแหน่งของการวางไพ่แบบ Celtic Cross

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายของแต่ละตำแหน่งการว่างไพ่ยิปซี แบบ Celtic Cross ตามลำดับ 1- 10 ตำแหน่งที่ 1. เจ้าชะตา มีบุคลิกภาพและวาสนาเป็นอย่างไร สถานการณ์ชีวิตปัจจุบันของเจ้าชะตาเป็นอย่างไร มีสุข มีทุกข์ หรือปัญหาอย่างไร

ขั้นตอนในการดูดวงด้วยไพ่ยิปซี เพื่อให้เกิดความแม่นยำ

ดูดวงไพ่ยิปซี

ขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำนาย ดูดวงด้วยไพ่ยิปซี เพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุด 1.คนที่จะดูต้องตั้งจิตอธิฐานก่อนทุกครั้ง กำหนดจิตให้มั่นคงมีสมาธิ