Tag «ไพ่ทาโรต์»

ความหมายของไพ่ยิปซี – Eight Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 8 ไม้เท้า ” ( Eight Of Wands ) เป็นไพ่ยิปซีที่มีความหมายดีอีกใบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม เช่น เรื่องความรักก็หมายถึงการมีผู้คนมาสนใจจีบเป็นจำนวนมาก

ความหมายของไพ่ยิปซี – Seven Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 7 ไม้เท้า ” ( Seven Of Wands ) หมายถึง ความสำเร็จที่มาจาก ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง ความพรากเพียร สติปัญญา ความฉลาด การต่อสู้ การแข่งขัน ซึ่งต้องใช้พลังกาย

ความหมายของไพ่ยิปซี – Six Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี” 6 ไม้เท้า ” ( Six Of Wands ) หมายถึง ความสำเร็จ จะเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

ความหมายของไพ่ยิปซี – Five Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 5 ไม้เท้า ” (Five Of Wands) หมายถึง การงานมีอุปสรรคจะทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ รวมทั้งยังเกิดความไม่เข้าใจกันในกลุ่มผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วน ส่งผลถึงการทำงานไม่เป็นทีม

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Wands

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” 4 ไม้เท้า ” (Four Of Wands) หมายถึง ความสมบูรณ์ของงาน เป็นที่น่าพอใจ หากมีการเริ่มทำธุรกิจการค้าขนาดย่อมในช่วงนี้ ก็จะเป็นไปในทางที่ดี ความมั่นคงของการงานเป็นระดับที่น่าพอใจ