Tag «ไพ่ทาโรต์»

ความหมายของไพ่ยิปซี – Five Of Pentacles

ดูดวง ความหมายของไพ่ยิปซี – Five Of Pentacles

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” ไพ่ห้าเหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Five Of Pentacles) ไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่ที่มีความหมายไม่ค่อยดีนัก หากใครหยิบได้ไพ่ใบนี้ควรเพิ่มความระมัดระวังในการนำเดินชีวิตเป็นพิเศษ

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Pentacles

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Pentacles

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” ไพ่สี่เหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Four Of Pentacles) ไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่ให้ความหมายเกี่ยวกับด้านการเงินอย่าเด่นชัด บ่งบอกถึงความรู้จักคุณค่าของเงิน ความประหยัด มัธยัสถ์ เป็นต้น

ความหมายของไพ่ยิปซี – Three Of Pentacles

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” ไพ่ สามเหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Three Of Pentacles) ไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่การงานการเงินเลยก็ว่าได้ เพราะมีความหมายเด่นชัดในเรื่องโชคลาภจากการทำงาน

ความหมายของไพ่ยิปซี – Ace Of Pentacles

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” ไพ่หนึ่งเหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Ace Of Pentacles) หรือเรียกได้ว่าเป็นไพ่แห่งโอกาสและโชคลาภ หมายถึง การได้รับโอกาสดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง

ความหมายของไพ่ยิปซี – Knight Of Pentacles

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” อัศวินถือเหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Knight Of Pentacles) เป็นไพ่ที่มีความหมายไปทางด้านธุรกิจการค้า หากใครหยิบได้ไพ่ใบนี้ให้ทายได้เลยว่าเป็นคนมีหัวทางด้านธุรกิจการค้า