Monthly archives: มิถุนายน, 2016

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Pentacles

ความหมายของไพ่ยิปซี – Four Of Pentacles

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” ไพ่สี่เหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Four Of Pentacles) ไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่ให้ความหมายเกี่ยวกับด้านการเงินอย่าเด่นชัด บ่งบอกถึงความรู้จักคุณค่าของเงิน ความประหยัด มัธยัสถ์ เป็นต้น