Monthly archives: มกราคม, 2015

ความหมายของไพ่ยิปซี – Page Of Pentacles

ดูดวงไพ่ยิปซี

ความหมายทั่วไปของไพ่ยิปซี ” มหาดเล็กถือเหรียญทองรูปดาวห้าแฉก ” (Page Of Pentacles)  ความหมายทั่วไป หมายถึง กำลังเริ่มต้นเก็บทรัพย์สินเงินทอง ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี